Het glasaalseizoen is begonnen! Voordat deze babypalinkjes onze kustwateren bereiken, hebben ze een gevaarlijke reis van 6000 kilometer achter zich vanuit de Sargassozee.

Bedreigde diersoort

De hoeveelheid glasaal die onze kust bereikt, is nog maar 3% van wat het ooit geweest is. Het gaat niet goed met de paling. Het advies van de VISwijzer ‘niet consumeren’ spreekt boekdelen.

Glasaaltjes

Kruisnetonderzoek

Van februari tot juni bevissen vrijwilligers tweemaal per week, net na zonsondergang, met een kruisnet tientallen intrekpunten van glasaal langs de Nederlandse kust. Dit gebeurt bij obstakels op de migratieroute, zoals gemalen en sluizen. De gevangen glasaaltjes, stekelbaarzen en andere vissen worden geteld, ingevoerd en weer uitgezet. Waterschap Hollandse Delta doet deze monitoring sinds 2015 samen met natuurbeschermingsorganisatie RAVON. We zien hoe de vangst door de jaren heen varieert en hoe de glasaal zich ontwikkelt.

Visvriendelijke pompen en vispassages

Met dit soort onderzoeken kan het waterschap bepalen welke maatregelen we moeten nemen voor vissen en kan het zo nodig waterverbindingen verbeteren, zodat de vissen weer van en naar zoet water kunnen zwemmen. Het waterschap kiest bijvoorbeeld voor visvriendelijke pompen en het aanleggen van vispassages bij nieuwe gemalen. Een goede en gevarieerde visstand betekent ook meer biodiversiteit en goede waterkwaliteit.

In de rubriek Buiten gewoon groen vertelt Hollandse Delta iedere week iets over de natuur in onze omgeving. Het waterschap verzorgt veel groen in de polder.

Afleveringen nalezen?

Een aflevering nalezen? Op deze pagina staan alle afleveringen overzichtelijk bij elkaar.