Nieuwe lente, nieuw broedseizoen. De Wet natuurbescherming verbiedt dan van 15 maart tot 15 juli alle werkzaamheden die nestelende vogels verstoren. Toch zijn wij soms aan het werk voor jouw veiligheid.

Veiligheid

Wij maaien in deze periode een smalle bermstrook langs wegen en kruispunten, dit voor voldoende verkeersoverzicht. Wij maaien de waterplanten in onze belangrijkste sloten, zodat we bij hevige voorjaarsbuien het regenwater kunnen blijven afvoeren. Ook maaien wij onze primaire dijken om de grasmat goed en de dijken stevig te houden.

Gedragscode

Om het noodzakelijke onderhoud met zorg voor de natuur te kunnen doen, is er een landelijke gedragscode waar wij ons aan houden. Hierin staat precies welke maatregelen nodig zijn om specifieke soorten te beschermen. Dankzij deze zorgvuldigheid geldt dit als een vrijstelling voor de Wet natuurbescherming.

Broedseizoen: broedende meerkoet

Extra zorg voor de natuur

Voor we beginnen, controleren we of er broedende vogels en nesten zijn. Die plaatsen markeren we en daaromheen maaien we 5 meter niet. Werken in het broedseizoen is voor de vegetatie juist positief. Het stimuleert de ontwikkeling van kruidenrijke dijken, die meer leefgebied bieden aan insecten, kleine zoogdieren en vogels dan een simpele grasdijk. Wanneer wij werken in het broedseizoen doen we dat dus met extra zorg voor de natuur.

In de rubriek Buiten gewoon groen vertelt Hollandse Delta iedere week iets over de natuur in onze omgeving. Het waterschap verzorgt veel groen in de polder.

Afleveringen nalezen?

Een aflevering nalezen? Op deze pagina staan alle afleveringen overzichtelijk bij elkaar.