De Japanse Duizendknoop is een uitheemse plant die op veel plekken in ons beheergebied voorkomt. Ze vormt een bedreiging voor de inheemse soorten en kan bovendien de biodiversiteit in onze polders aantasten. Ons antwoord; onder andere elektrische bestrijding.

Snelgroeiende exoot

Deze snelgroeier kan wel 4 meter hoog worden en de stengels lijken op bamboe. De grote bladeren zijn hartvormig en in augustus en september bloeit ze met crèmekleurige bloemen. In de winter overleven de sterk vertakte wortelstokken in een diepe laag onder het maaiveld. In het voorjaar groeien vanuit de ‘knopen’ op de wortelstokken in korte tijd weer veel stengels dicht op elkaar.

Selectieve bestrijding met elektriciteit

De Japanse Duizendknoop is bijna niet uit te roeien. Waterschap Hollandse Delta gebruikt hiervoor onder andere elektriciteit. Meerdere keren per jaar verhitten we de plant met inzet van een aardpen en een stroomstok. Natuurlijke geleiding van de toegediende stroom doodt vervolgens de plant. Deze selectieve methode tast de andere planten niet aan, maar biedt geen volledige bestrijding van de Japanse Duizendknoop. Of we er ooit weer helemaal vanaf komen, is de vraag.

Japanse Duizendknoop in bloei
Japanse Duizendknoop in bloei.

In de rubriek Buiten gewoon groen vertelt Hollandse Delta iedere week iets over de natuur in onze omgeving. Het waterschap verzorgt veel groen in de polder.