Enkele dagen geleden heeft waterschap Hollandse Delta samen met de andere deelnemende organisaties in HW zoemt West meegedaan aan een unieke plantactie. Op vier verschillende locaties zijn in één dag in totaal 560 inheemse struiken geplant. Een record!

Impuls voor biodiversiteit

Met deze zogeheten ‘struwelen’ (begroeiingen van voornamelijk struiken), willen we de biodiversiteit in de Hoeksche Waard een impuls geven. Hiermee helpen we insecten, vogels en kleine zoogdieren. De locaties waar de struiken zijn neergezet, zijn zo gekozen dat ze voor dieren een soort springplank zijn naar een volgende groene locatie. Op die manier hebben insecten, maar ook veel andere kleine dieren, een grotere overlevingskans.

Werken aan de natuur

Het planten van struwelen sluit aan bij het groenbeleidsplan van waterschap Hollandse Delta. Wij werken aan de natuur op de dijken, in en rond sloten en langs de wegen en fietspaden in ons hele werkgebied.

HW zoemt West

HW zoemt West bestaat uit vertegenwoordigers van gemeente Hoeksche Waard, waterschap Hollandse Delta, Hoekschewaards Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, CCHW en vrijwilligers van dorpsverenigingen Piershil en Coorndijk uit Goudswaard.

Planten inheemse struiken

In de rubriek Buiten gewoon groen vertelt Hollandse Delta iedere week iets over de natuur in onze omgeving. Het waterschap verzorgt veel groen in de polder.

Afleveringen nalezen?

Een aflevering nalezen? Op deze pagina staan alle afleveringen overzichtelijk bij elkaar.