Circa 60% van de wegbermen van waterschap Hollandse Delta wordt ecologisch beheerd. Maar wat is ecologisch bermbeheer en waarom doen we dit?

Wat is ecologisch bermbeheer?

Ecologisch bermbeheer houdt in dat het gras met een cyclomaaier wordt gemaaid en daarna wordt afgeruimd. Doorgaans blijft het maaisel een aantal dagen liggen, zodat de zaden er uit kunnen vallen en planten zich op die manier kunnen voortplanten.

Beter voor biodiversiteit

Doel van dit ecologisch beheer is het verschralen van de bodem en daarmee het vergroten van de biodiversiteit. Want op een schralere bodem ontstaat een grotere verscheidenheid aan planten. En als gevolg daarvan ook een groter aantal soorten vlinders, bijen en overige insecten.

Ecologisch bermbeheer beter voor biodiversiteit

Gefaseerd maaien

Een deel van de bermen wordt ook gefaseerd gemaaid waarbij per maaibeurt een deel van de vegetatie blijft staan. De verscheidenheid die zo ontstaat, je krijgt lang en kort gras naast elkaar, werkt positief voor de biodiversiteit. Het gefaseerd maaien is in 2021 gestart en als resultaat daarvan verwachten we over een paar jaar een mooie kleurrijk bloeiende berm. De komende jaren zal het aandeel gefaseerd gemaaide bermen elk jaar een klein beetje toenemen.

In de rubriek Buiten gewoon groen vertelt Hollandse Delta iedere week iets over de natuur in onze omgeving. Het waterschap verzorgt veel groen in de polder.

Afleveringen nalezen?

Een aflevering nalezen? Op deze pagina staan alle afleveringen overzichtelijk bij elkaar.