Hollandse Delta wil graag weten welke planten er leven langs de dijken en wegbermen. De Vlinderstichting en VanderHelm Bedrijven gaan dat de uitzoeken. In opdracht van het waterschap doen zij hier de komende 9 jaar onderzoek naar.

In totaal gaat het om 800 kilometer dijken en 3.000 kilometer wegbermen. De onderzoekers brengen in 3 jaar de ecologische situatie in beeld van 760 locaties. Doel van het onderzoek is om een goed beeld te krijgen van de huidige ecologische situatie. 

Dat maakt het verschil duidelijk tussen ecologisch kansrijke en minder kansrijke delen. Het waterschap kan dan het beheer hierop aanpassen.

Daarna volgen nog 2 onderzoekrondes die elk 3 jaar duren. De voorjaarsronde van 2023 is al uitgevoerd. Dat heeft een aantal leuke vondsten opgeleverd. 

Zo is op verschillende plaatsen de zeldzame moshommel aangetroffen. Ook de vondst van bremzandbij, grashommel en zandhommel zijn vermeldenswaardig.

Het onderzoek is nodig om een goed beeld te krijgen van de biodiversiteit en vegetatie. Het waterschap wil de biodiversiteit op dijken en in wegbermen vergroten. Dat staat in het groenbeleidsplan.

Waterschap Hollandse Delta is één van de eerste waterschappen in Nederland die op grote schaal zo'n onderzoek op het land uitvoert.

Icarusblauwtje
Icarusblauwtje

In de rubriek Buiten gewoon groen vertelt Hollandse Delta elke twee weken iets over de natuur in de omgeving. Het waterschap verzorgt veel groen in de polder.

Afleveringen nalezen?

Een aflevering nalezen? Op de overzichtspagina Buiten gewoon groen staan alle afleveringen overzichtelijk bij elkaar.