Met het uitvoeren van een aantal maatregelen in en rond het Brielse Meer investeert Hollandse Delta in de zoetwatervoorziening van de toekomst.

Voor het project “Optimalisatie Brielse Meer” worden er de komende tijd een aantal werkzaamheden uitgevoerd. Deze zijn nodig om er voor te zorgen dat de gebruikers van zoetwater in het gebied dat ook aangeleverd krijgen, zowel nu als in de toekomst. Verschillende oorzaken van buitenaf zorgen er voor dat het nodig is om aanpassingen te doen wanneer de inname van zoetwater via de Bernisse voor het Brielse Meer problematisch wordt. Zo is de Nieuwe Waterweg verdiept, hebben we te maken met steeds extremer weer door klimaatverandering en in extreme omstandigheden kan het water in bijvoorbeeld de Oude Maas en het Spui zouter worden.

Om te waarborgen dat er nu en ook in de toekomst voldoende zoetwater is voor alle betrokkenen zijn er een aantal maatregelen gepland voor de komende jaren. Zo worden er verschillende waterkunstwerken geautomatiseerd zodat zuiniger kan worden omgegaan met zoetwater. Daarnaast wordt de inlaatsluis Spijkenisse aangepast zodat deze kan worden ingezet om ook zoetwater in te laten. 

Maatregelen

In het kader van dit project worden de volgende maatregelen uitgevoerd:
 

  • Er worden in totaal 13 polderinlaten, waaronder 1 hevel geautomatiseerd.
  • 9 duikers die niet voldoen aan de huidige veiligheids- en capaciteitsnormen worden vernieuwd.
  • De inlaatsluis Spijkenisse wordt geautomatiseerd.
  • Daarnaast worden er een aantal geautomatiseerde chloridemeters geplaatst. Hierdoor kunnen we in droge perioden met achterwaartse verzilting efficiënt en op afstand het zoete water inlaten, zodra het beschikbaar is.
Onderwaterfoto Brielse Meer

Klimaatbestendige zoetwatervoorziening

De maatregelen die genomen worden moeten zorgen voor zoetwatervoorziening voor de lange termijn. Het water van de Bernisse en het Brielse Meer zorgt namelijk voor zoetwater voor de omringende polders op Voorne-Putten, het kassengebied van het Hoogheemraadschap Delfland en de industrie in het havengebied van Rotterdam. Dit project is dus een investering voor de toekomst.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de partners van de Bernisse Commissie: het Havenbedrijf Rotterdam NV en het Hoogheemraadschap van Delfland.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden zullen op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2020 starten.