In de bermen langs sommige polderwegen liggen sporen van auto's en trekkers die moeten uitwijken. Deze sporen zorgen voor gevaarlijke situaties. Vooral de buitengebieden hebben te kampen met slechte bermen. In deze periode van het jaar blijft het daarom goed uitkijken. Voordat je het weet zit je vast met je auto of trekker.

Hou daarom rekening met elkaar in het verkeer. Blijf op een verharde weg wachten tot een tegenligger gepasseerd is. Fietsers kunnen ook niet uitwijken naar de berm, geef ze de ruimte zodat ze niet met modder aan kleding en fiets thuiskomen. Het is nooit verstandig om hard te rijden maar in het donker is het op dit moment zeker niet aan te raden.            

Het is belangrijk dat iedereen op een goede manier de weg gebruikt en uit de buurt blijft van bermen. Dit geldt ook voor grote landbouwvoertuigen. Dat is wel zo veilig. 

In het voorjaar herstelt Hollandse Delta de schade aan de bermen langs de waterschapswegen.
 

Slechte wegberm langs een polderweg.
Slechte wegberm langs een polderweg.