Elke vijf jaar wordt de verdeling van de waterschapsbelastingen vastgesteld. Dan wordt gekeken welke groepen, zoals inwoners, huiseigenaren, wegbeheerders en agrariërs, welk deel van de belastingen moeten betalen.

 

Kostentoedeling

Piet Kome, heemraad Financiën: “Dit is belangrijk voor iedereen in ons werkgebied en belanghebbenden kunnen hierover meedenken. De stukken liggen nu ter inzage. U kunt uw zienswijze indienen. Ook willen we begin juli een digitale informatiebijeenkomst houden waarin we u de gelegenheid geven om vragen te stellen. U bent hiervoor van harte welkom.”


Uitleg over deze kostentoedelingsverordening en de officiële stukken vindt u hier: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2020-6043.html De digitale bijeenkomst is op donderdag 2 juli en begint om 14.00 uur. Als u interesse heeft voor de digitale bijeenkomst, dan kunt u zich aanmelden via het Waterschapsloket; telefoon 0900-2005005.