De Natte Krat, een initiatief van Klusbedrijf 2RH, heeft van waterschap Hollandse Delta een financiële bijdrage gekregen in het kader van de stimuleringsregeling klimaatadaptatie. Via deze regeling kunnen bedrijven en particulieren subsidie aanvragen voor klimaatgerichte toepassingen. De natte krat is een plantenbak die regenwater buffert. De Natte Krat heeft een opvangcapaciteit van 400 tot 500 liter en wordt direct aan de regenpijp aangesloten. Daarmee heeft de beplanting voldoende water voor vier droge weken.

Krat met blije planten | © Judith van den Bergh, Superduo
Kratten met blije planten© Judith van den Bergh, Superduo

De natte krat water buffert en vergroent de stedelijke omgeving niet alleen, maar heeft ook een voorbeeldfunctie. De bak vergroot op een directe en inzichtelijke manier het bewustzijn bij bewoners. Doel is om in 2020 zoveel mogelijk natte kratten te plaatsen op prominente plaatsen in Zuid-Holland. De Natte Krat is een initiatief van Klusbedrijf 2RH, samen met waterschap Hollandse Delta, Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland/Klimaatkrachtig en Rotterdams Weerwoord.

Subsidie 

Ter aanmoediging om ideeën aan te dragen en maatregelen te treffen die de omgeving klimaatbestendiger maken, heeft het waterschap de Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta opgesteld. Met deze regeling wil het waterschap subsidie verstrekken voor ruimtelijk adaptieve initiatieven met een watercomponent.

Subsidie kunt u aanvragen via het formulier Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta.