Zaterdag 12 september is het nieuwe bezoekerscentrum Waalbos geopend. Het gebouw aan de Waalweg in Rijsoord ligt aan de rand van het Waalbos, een open bos met daartussen graslanden met koeien, paarden en schapen.

Heemraad Petra van Nes overhandigt de reproducties aan voorzitter Louis van Weije

Van hieruit beginnen wandelingen en een excursies door de voormalige agrarische polder. Ook zullen er tentoonstellingen worden ingericht over de schilderskolonie van Rijsoord, het voormalige landbouwgebied en de natuur.

Namens Hollandse Delta  overhandigde heemraad Petra van Nes - de Man aan voorzitter Louis van Weije twee reproducties van historische kaarten. Het waterschap was een van de organisaties die betrokken was bij de inrichting van het gebied.

Waterberging

Langs de Langeweg ligt een moerasgebied. Bijna 6 hectare van dit gebied is bedoeld om bij hevige regenval het water uit het landbouwgebied op te vangen.

Dit water wordt gescheiden gehouden van de rest van het gebied omdat het een slechtere waterkwaliteit heeft. Dit opvanggebied wordt door het waterschap beheerd.

Rond de oevers van de waterberging is riet aangeplant. "Hiermee ontstaat een aantrekkelijke plek voor verschillende soorten planten en dieren. Ook heeft het riet een zuiverend effect op het water", zegt heemraad Van Nes.

Het duurzame gebouw ligt onder een groene heuvel, biedt onderkomen aan de Molenstichting Rijsoord, de ijsclub en de Stichting Natuurbeheer Waalbos en is ook bezoekerscentrum.