Hieronder vindt u een overzicht van de bestuursbesluiten van 2020. Het betreft zowel de besluiten van het algemeen bestuur als die van het dagelijks bestuur.