Het algemeen bestuur, de verenigde vergadering (VV), nam op 25 september de volgende besluiten:

Rioolwaterzuivering in Barendrecht

Rioolwaterzuiveringen Goeree-Overflakkee en Spijkenisse

Het algemeen bestuur besluit over het groot onderhoud van de 5 rioolwaterzuiveringen op Goeree-Overflakkee en 1 in Spijkenisse. Het bestuur neemt dit besluit op basis van een onderzoek (Asset Lifecycle Management studie). Het waterschap kan nu uitzoeken welke maatregelen nodig zijn om de zuiveringskringen te vernieuwen. Denk hierbij aan duurzame onderdelen zoals energiebesparing.

Kettingruimers Dokhaven

Dokhaven, de ondergrondse rioolwaterzuivering in Rotterdam-zuid, krijgt nieuwe kettingruimers. De kettingruimers verwijderen slib en zand van de bodem uit de drie soorten bezinktanks in de installatie. Het kost ruim 2,3 miljoen euro. Het werk wordt verspreid over 3 jaar, zodat de installatie in bedrijf kan blijven. 

Versterken dijk Puttershoek, Strijen en Dirksland.

Delen van de regionale dijken langs Boezemvliet (Puttershoek), De Keen (Strijen) en de Boezem van Dirksland (Dirksland) voldoen nu niet meer aan de eisen voor de toekomst. Daarom heeft het algemeen bestuur ingestemd met een investering van bijna 5 miljoen euro om die delen aan te passen. De werkzaamheden doen we in 2020. 

Investering kruising N487 – afrit A29 bij Numansdorp

Het waterschap werkt, samen met Rijkswaterstaat en de provincie, aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming van de A29 en aansluitende wegen van het waterschap. Daarom dragen we financieel bij aan de reconstructie van de kruising N487 – afrit A29 en de waterschapswegen ter plaatse bij Numansdorp. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de provincie. 

Evaluatie waterschapsverkiezing

De waterschapsverkiezing zijn rechtmatig verlopen. Met een opkomstpercentage van 46% zijn ze succesvol. Het algemeen bestuur stemt in met de aanbevelingen. Zoals het opnieuw organiseren van een ProDemos-cursus over het waterschap bij een volgende verkiezing.

Profielschets nieuwe dijkgraaf

De vertrouwenscommissie heeft de profielschets voor de nieuwe dijkgraaf aangeboden aan het algemeen bestuur. Hierin staat bijvoorbeeld dat het waterschap gaat voor een ervaren, eigentijdse en toegankelijke bestuurder, die een bekwaam voorzitter is met een scherp oog voor rollen binnen bestuur en organisatie en affiniteit heeft met een politiek-bestuurlijke omgeving. Een bestuurder die het boegbeeld van ons waterschap wil zijn voor onze inwoners, bedrijven en onze medewerkers. 
Nu het algemeen bestuur heeft ingestemd met de profielschets, zal de vacature opengesteld worden via de Galan Groep. Meer informatie via www.galangroep.nl.

De complete vergadering van 25 september terugkijken en luisteren