Het algemeen bestuur, de verenigde vergadering (VV), vergaderde op 6 en 7 mei voor het eerst onder de leiding van de nieuwe dijkgraaf Jan Bonjer. Besproken is o.m. de verdere uitwerking van het gezamenlijk vastgestelde bestuursprogramma. Ook is kennis genomen van de rapportage van de Rekenkamercommissie (RKC). De voorgestelde aanbevelingen in zijn aangenomen.