Het algemeen bestuur, de verenigde vergadering (VV), nam op 27 november de volgende besluiten: