Het algemeen bestuur, de verenigde vergadering (VV), vergaderde op 24 en 25 juni en nam de volgende besluiten: