Het algemeen bestuur stemde tijdens de verenigde vergadering op woensdag 15 juli onder meer in met de voordracht van een nieuwe secretaris-directeur.