Het algemeen bestuur, de Verenigde Vergadering (VV), nam op 12 februari de volgende besluiten: