Het algemeen bestuur, de verenigde vergadering (VV), nam op 11 december de volgende besluiten: