Het Algemeen Bestuur (Verenigde Vergadering (VV)) kwam op de VV-waterschapsdag bijeen en heeft in het besluitvormende deel onder meer vergaderd over: 

Aanpassing beluchtingssysteem rioolwaterzuivering Zwijndrecht

De rioolwaterzuivering in Zwijndrecht zorgt voor het zuiveren van het afvalwater van huishoudens en bedrijven in Zwijndrecht. Het beluchtingscircuit is een belangrijk onderdeel van het proces. Door veroudering functioneert een deel van de beluchting niet meer naar behoren waardoor de kwaliteit van het zuiveringsproces daalt. Dit wordt nu aangepast. Ook worden enkele andere mechanische onderdelen vervangen. Het algemeen bestuur heeft ingestemd met het benodigde krediet om de werkzaamheden uit te voeren.

rioolwaterzuivering Zwijndrecht beluchtingstanks

Volgende stap voor groenbeleidsplan

Het waterschap werkt aan nieuw en overkoepelend groenbeleid. Dit groenbeleid wordt in de eerste helft van 2021 vastgesteld. Als eerste stap in het planproces werd een groenvisie vastgesteld. Deze visie is gestuurd naar een groot aantal belangrijke partners in het gebied. Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van de groenvisie in een groenbeleidsplan. Het algemeen bestuur nam kennis van de reacties van de omgevingspartijen en gaf uitgangspunten mee om op te nemen in het verdere traject van het groenbeleidsplan.

Aanpassing rioolgemaal Brabant Spijkenisse

Het rioolgemaal Brabant transporteert het rioolwater vanuit de riolering naar de zuivering van Spijkenisse. Delen van het rioolgemaal zijn verouderd. Hierdoor bestaat er een kans op storingen. Dit kan ook gevolgen hebben voor het zuiveringsproces van de rioolwaterzuivering in Spijkenisse. Tijdens deze werkzaamheden wil het waterschap bestaande materialen hergebruiken en duurzaamheidsmaatregelen nemen. Het algemeen bestuur heeft het krediet om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren beschikbaar gesteld.

Overdracht diverse delen van wegen

Diverse gemeenten willen graag zelf de doorstroming van verkeer verbeteren en zelf de verkeersveiligheid voor fietsers verhogen. Daarom vragen deze gemeenten het waterschap om de overdracht van een aantal delen van wegen. Het gaat om een deel van de Dijkstelweg, Klepperweg en Westerweg in Ouddorp, een deel van de Essendijk en van de Rhoonsebaan in Rhoon en een deel van de Pruimendijk in Rijsoord. Het algemeen bestuur besluit hieraan mee te werken.

Terugkijken en -luisteren

Bekijk voor de stream en de volledige agenda met vergaderstukken van de besluitvormende vergadering deze link.

’s Middags vond een oordeelsvormende verenigde vergadering plaats Deze kunt u via deze link bekijken.

 

De volgende VV-waterschapsdag is op woensdag 10 maart 2021.