Het algemeen bestuur (ook wel Verenigde Vergadering genoemd) bepaalt wat het waterschap doet en hoe we onze taken uitvoeren. Hieronder vindt u de besluiten die het algemeen bestuur heeft genomen.

 • Besluiten algemeen bestuur 10 februari 2021

  Het algemeen bestuur heeft kredieten beschikbaar gesteld voor aanpassingen aan de rwzi Zwijndrecht en het rioolgemaal Brabant Spijkenisse. Er wordt gewerkt aan het groenbeleidsplan en aan de overdracht van diverse delen van wegen.
 • Besluiten algemeen bestuur 13 januari 2021

  Het algemeen bestuur kwam digitaal bijeen voor de eerste waterschapsdag in de nieuwe (BOB-structuur) vorm. Eerst een beeldvormend overleg, daarna het oordeelsvormende en tot slot de besluitvormende vergadering.
  Een foto van de voorkant van het gebouw van waterschap hollandse delta
 • Besluit algemeen bestuur 18 december 2020

  Vandaag hebben de leden van de Verenigde Vergadering besloten een externe analyse en verkenning uit te laten voeren, om met de adviezen uit deze onderzoeken de bestuurscultuur te verbeteren en de bestuurskracht te versterken.
  Waterlelie in vijver bij waterschapsgebouw
 • Besluiten algemeen bestuur 25 en 26 november 2020

  In de Verenigde Vergadering van 25/26 november 2020 nam het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta onder meer de Programmabegroting 2021 in behandeling.
  Waterpeil-paal in water
 • Besluiten algemeen bestuur 14 en 15 oktober 2020

  Het algemeen bestuur nam in de digitale Verenigde Vergadering veel besluiten.
  waterschapshuis bij nacht
 • Besluiten algemeen bestuur 15 juli 2020

  Het algemeen bestuur stemde tijdens de verenigde vergadering op woensdag 15 juli onder meer in met de voordracht van een nieuwe secretaris-directeur.
 • Besluiten algemeen bestuur 24 en 25 juni 2020

  Het algemeen bestuur, de verenigde vergadering (VV), vergaderde op 24 en 25 juni. Alle voorgestelde aanbevelingen in zijn aangenomen.  
  Onderwaterfoto Brielse Meer
 • Besluiten algemeen bestuur 6 en 7 mei 2020

  Het algemeen bestuur, de verenigde vergadering (VV), vergaderde op 6 en 7 mei voor het eerst onder de leiding van de nieuwe dijkgraaf Jan Bonjer. Besproken is o.m. de verdere uitwerking van het gezamenlijk vastgestelde bestuursprogramma. Ook is kennis genomen van de rapportage van de Rekenkamercommissie (RKC). De voorgestelde aanbevelingen in zijn aangenomen. 
   
  Een T-splitsing van 2 sloten waarbij een gedeelte door een stuw wordt gescheiden van de andere sloten. In het afgescheiden deel is het waterpeil een stuk lager
 • Vergadering algemeen bestuur in april-mei 2020

  Op de agenda staat onder andere de investering in persleiding gemaal Burgen in Rotterdam, het vaststellen van het peilbesluit Kilhaven op Goeree-Overflakkee en een verdere uitwerking van het bestuursprogramma in een uitvoeringsprogramma.
  Gemaal Burgen zorgt voor zoet water naar het Zuiderpark (Rotterdam)
 • Besluiten algemeen bestuur 15 april 2020

  O.a. geld voor visvriendelijke pompen voor gemaal Stellendam (Goeree-Overflakkee) en compressors voor rioolwaterzuivering Dokhaven (Rotterdam).
  Gemaal Stellendam - Foto: Otto Brinkkemper
 • Besluiten Verenigde Vergadering (VV) 25 september 2019

  Het algemeen bestuur, de verenigde vergadering (VV), nam op 25 september de volgende besluiten:
  De Verenigde Vergadering