Sinds het aantreden van dijkgraaf Jan Bonjer in mei van dit jaar, is het bestuur van waterschap Hollandse Delta in gesprek over een strategisch bestuurlijk verbetertraject. Tijdens verschillende bijeenkomsten hebben de fracties onder meer geconstateerd dat een verbetering van de interne bestuurlijke verhoudingen noodzakelijk is. 

Vandaag hebben de leden van de Verenigde Vergadering besloten daarvoor een externe analyse en verkenning uit te laten voeren, om met de adviezen uit deze onderzoeken de bestuurscultuur te verbeteren en de bestuurskracht te versterken.

Het voornemen is om de analyse uit te laten voeren door Hans Andersson en de daarop aansluitende verkenning door Peter van der Velden. Naar verwachting neemt de analyse met aansluitend het verkenningstraject vier tot vijf maanden in beslag. 

Vaste formatie voor het wegenbeheer 

Het debat over de toekomst van de waterschapswegen vindt de komende maanden plaats; zelf houden of overdragen aan gemeenten. Om het huidige wegenbeheer en -onderhoud te kunnen blijven uitvoeren, zijn bijna 47 fulltime medewerkers nodig. 

In de Verenigde Vergadering werd gedebatteerd over invulling van een deel van deze formatie door inhuur, vaste dienst of een combinatie daarvan. Het bestuur besloot om 8,4 fte in vaste dienst te nemen. Hollandse Delta ziet deskundige wegenprofessionals graag voor langere termijn aan het waterschap verbonden. 

De volgende Verenigde Vergadering is op woensdag 13 januari 2021.

Kruising Rotterdamseweg/Donkerslootweg in Ridderkerk
Kruising Rotterdamseweg/Donkerslootweg in Ridderkerk