Als u het niet eens bent met een vergunning of een beslissing van het waterschap, kunt u hiertegen in beroep gaan.