Het recreatieseizoen is voorbij. Dat betekent dat we de werkzaamheden in het Bernissegebied hervatten. De komende periode leggen we vispaaiplaatsen, recreatieve rustplekken en ijsvogelwanden aan. Eerder werden al de knotwilgen langs de oevers teruggeplaatst. Ook hebben we een duikerverbinding tussen de Stompaardse plas en de Bernisse gerealiseerd voor een betere waterkwaliteit.

Ontwikkelplan Bernisse

Het Bernissegebied is een bijzondere plek en belangrijk voor de zoetwatervoorziening in de hele regio. Daarom hebben we in 2018 samen met bewoners en andere betrokkenen een plan gemaakt hoe we deze locatie nog aantrekkelijker kunnen maken. In dat plan, Ontwikkelplan Bernisse genaamd, staan verschillende bouwstenen. Een aantal daarvan hebben we al gerealiseerd. Zoals de beschermde vooroever, de nieuwe knotwilgen, visoevers en de duikerverbinding met Stompaardseplas.

Werkzaamheden

Dit najaar leggen we vispaaiplaatsen, rietmoeras, ijsvogelwanden en nog meer bomen aan. Zo ondersteunen we de biodiversiteit en leefbaarheid in het gebied. Voor toeristen en andere bezoekers wordt het gebied extra aantrekkelijk dankzij de aanleg van picknickplekken en hondenstrandjes. Aannemer A.K. Barendregt voert de komende periode werkzaamheden voor ons uit. De planning is dat het project eind december klaar is. Daarna gaat het waterschap samen met Recreatieschap Voorne-Putten het gebied beheren en onderhouden.

Samenwerkingspartners

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Zuid-Holland en de Landschapstafel Voorne-Putten en maakt onderdeel uit van het Investeringsprogramma Voorne-Putten Verbeterd-Verbonden-Herontdekt.

Vragen over werkzaamheden

Indien u vragen heeft over de uitvoering of voortgang van de werkzaamheden, dan horen we dat graag!