Weten waar en wanneer boeren hun akkers gaan beregenen, is voor onze peilbeheerders van wezenlijk belang. Zeker met het oog op een droge zomer op komst. Voorheen konden agrariërs deze informatie al doorgeven via mail of telefoon. Daar komt nu een online formulier bij. 

Boeren op het Eiland van Dordt op het land aan het werk met hun trekkers

Voldoende water

Om goed te kunnen anticiperen op de watervraag is het belangrijk dat:

1. álle onttrekkingen worden gemeld. Dit kan sinds kort op 3 manieren:

2. de onttrekkingen minimaal 24 uur van tevoren worden gemeld.

 

Regels voor beregenen

Voor het onttrekken van water en het overhevelen van water van de ene sloot naar de andere, onderscheiden we 3 categorieën:

< 20 m3/h

Geen meldplicht of vergunning

20 – 300 m3/h

24 uur van tevoren melden bij het waterschap

>300 m3/h

Vergunning nodig

Lees meer over de regels voor het beregenen