Weten waar en wanneer boeren hun akkers gaan beregenen, is voor onze peilbeheerders van wezenlijk belang. Zeker met het oog op een droge zomer op komst. Voorheen konden agrariërs deze informatie al doorgeven via mail of telefoon. Daar komt nu een online formulier bij.