Het is nu al enige tijd erg droog. Daardoor willen agrariërs vaker hun akkers beregenen. Dan doen onze peilbeheerders hun uiterste best om ervoor te zorgen dat in de sloten voldoende water staat.

Hiervoor moeten zij wel op tijd een seintje van u ontvangen. Doe dit minimaal 24 uur van te voren via tel. 0900-2005005. Ook kunt u hiervoor een formulier invullen. Als iedereen dit doet, dan schatten onze peilbeheerders het beste in waar en wanneer water nodig is. 

Veel meldingen

We merken dat de meeste agrariërs netjes melden dat zij willen gaan beregenen. Dank daarvoor. Blijf dit vooral doen. Helaas meldt nog niet iedereen dat hij gaat beregenen. Bij deze de oproep om dit wel te doen. Alleen dan kunnen onze peilbeheerders goed inspelen op de watervraag. 

Beregeningsinstallatie op een landbouwakker