Wilt u uw (net ingezaaide) akkers beregenen? Dan doen onze peilbeheerders hun uiterste best om ervoor te zorgen dat in de sloten voldoende water staat. Hiervoor moeten zij wel op tijd een seintje van u ontvangen. Doe dit minimaal 24 uur van te voren via tel. 0900-2005005. Als iedereen dit doet, dan schatten onze peilbeheerders het beste in waar en wanneer water nodig is. 

Boeren zijn met tractors op het land aan het werk en de sproeiers staan aan.

Veel meldingen

We merken dat de meeste agrariërs netjes melden dat zij willen gaan beregenen. Dank daarvoor. Blijf dit vooral doen. Helaas meldt nog niet iedereen dat hij gaat beregenen. Bij deze de oproep om dit wel te doen. Alleen dan kunnen onze peilbeheerders goed inspelen op de watervraag. 

Online formulier beregening melden

Regels voor beregenen

Volg de regels voor het beregenen. En geef tijdig door aan het waterschap wanneer, waar en hoe lang u water uit de sloten wilt halen (onttrekken). En doe dit minimaal 24 uur van te voren. Op deze manier kunnen de peilbeheerders zorgen dat iedereen zoveel mogelijk water in de sloten heeft.

Afstemmen met collega's

Tegelijk met meerdere boeren water uit 1 sloot halen, dat gaat niet. Dus probeer met elkaar af te stemmen. Dan is er voor iedereen voldoende water.