Waterschap Hollandse Delta ligt op koers voor wat betreft de beoordeling van dijken en duinen die bescherming moeten bieden tegen hoogwater uit de zee en de grote rivieren. Van alle dijken en duinen was eind 2020 ruim de helft beoordeeld op basis van de nieuwe normen.

In 2023 moeten alle zogeheten primaire waterkeringen opnieuw beoordeeld zijn. Minstens 23 km dijk moet worden versterkt. Dat staat in de rapportage over de primaire waterkeringen die we als waterschap toesturen aan de organisatie die daar toezicht op houdt: de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Verbeteringen

Voor de afgekeurde waterkeringen die nog niet versterkt zijn hebben we maatregelen genomen. Geconstateerde schades worden tijdig hersteld. De proefsluitingen en testen van kunstwerken zijn goed verlopen. In 2020 hebben we flinke verbeteringen doorgevoerd, die in 2021 worden voortgezet. We gaan een aantal zaken, zoals het vastleggen van informatie en het borgen van kennis, verder verbeteren. De volledige rapportage is hieronder te bekijken.