De Verenigde Vergadering, het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta, stelt geld beschikbaar voor de vervanging van het beluchtingssysteem op de zuivering Dokhaven.

De rioolwaterzuivering Dokhaven, de enige ondergrondse zuivering in Nederland, zuivert het afvalwater van een deel van Rotterdam. Bij dit zuiveringsproces wordt lucht in het water gepompt zodat de bacteriën het afval uit het water kunnen halen.

RWZI Dokhaven leidingen

Bij de jaarlijkse inspectie bleek dat een deel van de beluchtingsplaten aan vervanging toe is. Voor de zuiveringsprestaties is het belangrijk dat het beluchtingssysteem in goede conditie is. Met dit krediet kan het waterschap de defecte beluchtingsplaten vervangen zodat de zuivering ook de komende jaren het afvalwater van bewoners en bedrijven uit Zuid-Rotterdam kan reinigen.