In 2017 heeft Hollandse Delta liefst 66 kilometer aan dijkversterking afgerond. De werkzaamheden hebben in totaal 12 jaar geduurd. Met behulp van virtual reality kunt u een kijkje nemen achter de schermen bij dit reuzeproject.

Medewerker kijkt toe hoe een graafmachine een dijk versterkt met stenen. | © waterschap Hollandse Delta
Medewerker kijkt toe hoe een graafmachine een dijk versterkt met stenen. | © waterschap Hollandse Delta

Zorgen voor stevige dijken is één van de hoofdtaken van het waterschap. Veilige dijken zorgen voor veiligheid van bewoners, gebruikers en bezoekers. De ruim 66 kilometer aan dijken die in 12 jaar zijn versterkt zijn in 13 projecten opgeleverd. De kennis en ervaring die er is opgedaan tijdens al deze projecten zijn nu gedeeld in een virtual reality beleving.

Kijkje achter de schermen

Stormen, zeespiegelstijging, hogere waterstanden; al deze zaken zorgen ervoor dat het werken aan dijken en zorgen voor waterveiligheid nooit op houdt. We hebben door de jaren heen een schat aan kennis en ervaring opgebouwd. Met de 360 º virtual reality laten wij zien waarmee we te maken hebben gehad tijdens al deze projecten. Van de voorbereiding waarin wij samen met onze partners nadenken over de beste aanpak, de uitvoering waarbij de techniek centraal staat tot en met het controleren van dijken door middel van inspecties. Dit alles zorgt voor een uniek kijkje achter de schermen.

Nederland en specifiek de Hollandse Delta zal meer en meer met klimaatverandering te maken krijgen. Daarom houdt Hollandse delta voortdurend in de gaten waar en hoe aanpassingen aan dijken moeten gebeuren. Zo zorgen wij ervoor dat we nu en in de toekomst veilig zijn.

Lees meer over de dijkversterkingen

Invloed op keuzes waterschap

Water is overal om ons heen. De waterschappen zorgen ervoor dat we in Nederland kunnen leven met al dat water. Zo zorgt Hollandse Delta voor veilige dijken en wegen, schoon, voldoende en gezuiverd water. Op woensdag 20 maart mag jij stemmen op een nieuw algemeen bestuur van het waterschap. Dit bestuur bepaalt de aanpak van het waterbeheer. Door te stemmen heb jij dus invloed op hun beslissingen.