Gebruikers (Ingezetenen)

Zuiveringsheffing€ 56,77 voor 1-persoonshuishouden; € 170,31 meerpersoonshuishouden
Verontreinigingsheffing€ 56,77 voor 1-persoonshuishouden; € 170,31 meerpersoonshuishouden
Watersysteemheffing€ 103,68 per huishouden
Wegenheffing€ 13,79

Gebouwd/eigenaren gebouwde objecten

WatersysteemheffingWegenheffing 
Binnendijks0,0388% van de WOZ-waarde0,0062% van de WOZ-waarde
Buitendijks0,0097% van de WOZ-waarde0,0062% van de WOZ-waarde

Overig ongebouwd/eigenaren (landbouw)grond

WatersysteemheffingWegenheffing
Binnendijks€ 97,32 per hectare€ 18,68 per hectare
Buitendijks€ 24,33 per hectare€ 18,68 per hectare

Natuur ongebouwd/eigenaren

WatersysteemheffingWegenheffing
€ 6,03 per hectare€ 1,12 per hectare

 Eigenaren van verharde openbare weg

 Watersysteemheffing Wegenheffing
Binnendijks € 408,75 per hectare € 18,68 per hectare
Buitendijks € 335,76 per hectare € 18,68 per hectare