Gebruikers (Ingezetenen)

Zuiveringsheffing€ 53,37 voor 1-persoonshuishouden; € 160,11 meerpersoonshuishouden
Verontreinigingsheffing€ 53,37 voor 1-persoonshuishouden; € 160,11 meerpersoonshuishouden
Watersysteemheffing€ 102,54 per huishouden
Wegenheffing€ 12,80

Gebouwd/eigenaren gebouwde objecten

 WatersysteemheffingWegenheffing
Binnendijks0,0421% van de WOZ-waarde0,0063% van de WOZ-waarde
Buitendijks0,0105% van de WOZ-waarde0,0063% van de WOZ-waarde

Overig ongebouwd/eigenaren (landbouw)grond

 WatersysteemheffingWegenheffing
Binnendijks€ 95,31 per hectare€ 17,11 per hectare
Buitendijks€ 23,26 per hectare€ 17,11 per hectare

Natuur ongebouwd/eigenaren

WatersysteemheffingWegenheffing
€ 5,96 per hectare€ 1,05 per hectare

Eigenaren van verharde openbare weg

 WatersysteemheffingWegenheffing
Binnendijks€ 400,30 per hectare€ 17,11 per hectare
Buitendijks€ 328,82 per hectare€ 17,11 per hectare