Op woensdag 11 december heeft het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta, de Verenigde Vergadering, unaniem ingestemd met de begroting 2020. Ook werd het tarief van de waterschapsbelasting in 2020 vastgesteld. Deze wordt verhoogd met 6,74%.