Hollandse Delta maakt de komende jaren een forse inhaalslag. Dit staat in de begroting 2020 die het college van dijkgraaf en heemraden vandaag ter besluitvorming heeft voorgelegd aan de Verenigde Vergadering. De inhaalslag is nodig, want als het waterschap nu niets doet dan schuiven problemen op en is er risico op storingen en uitval. Het waterschap moet investeren in het huidige bezit om voorbereid te zijn op de toekomst.