Waterschap Hollandse Delta zorgt voor de bediening van de sluis in Strijensas. Dit is een service voor de beroeps- en recreatievaart.