Hollandse Delta is volop bezig met het onderhoud van sloten en singels. We baggeren de bodem en halen riet weg, zodat we het water ongehinderd kunnen aan- en afvoeren.

Voor elke sloot is vastgelegd hoe breed en diep deze moet zijn. Dat is belangrijk voor de doorstroming en voor de waterkwaliteit. Dit jaar baggeren we sloten over een totale lengte van 446 kilometer en verwijderen we langs 1.260 kilometer sloten het riet en de waterplanten.

Baggeren in de landelijke gebieden

Bagger ontstaat door afspoeling van bodemdeeltjes, afgestorven waterplanten en bladeren. De vorming van bagger is een natuurlijk proces dat altijd doorgaat. De baggerlaag groeit gemiddeld een centimeter per jaar. Alle sloten en singels worden een keer in de acht jaar gebaggerd.In dit overzicht staat van elk eiland hoeveel kilometer van het baggerwerk is uitgevoerd.

Maaiwerk  2019

Riet en waterplanten zijn mooi en goed voor de kwaliteit van het water. Door te veel waterplanten groeien sloten en singels dicht. Dat maakt de kans op wateroverlast bij hevige regenval groter. Daarom haalt het waterschap een deel van de waterplanten en het riet weg. In dit overzicht staat per eiland hoeveel kilometer van het maaiwerk is uitgevoerd.