In de regio Rotterdam werken waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente nauw samen in de afvalwaterketen. In juni 2013 stelden wij gezamenlijk de bestuurlijke overeenkomst vast voor Samenwerking in de Rotterdamse Afvalwaterketen. 

De afspraken van de overeenkomst zijn uitgewerkt in een programmaplan. Hierin staan 8 maatregelen beschreven. Deze maatregelen moeten vanaf 2020 voor structurele besparingen zorgen. Daarom zijn de langetermijnvisie en het gezamenlijk investeringsprogramma 2 belangrijke componenten van het programmaplan. 

Er is een innovatieagenda voor groene energie en grondstoffen. Dit gebeurt volgens de Routekaart voor de afvalwaterketen 2030 van de Unie van Waterschappen en de VNG. Het gaat vooral om de optimale inzet van kennis en kunde van de 4 betrokken organisaties.