De Verenigde Vergadering heeft drie vaste adviescommissies. Elke adviescommissie heeft een eigen onderwerp. 

Wanneer over een onderwerp een beslissing moet worden genomen, wordt dit vaak eerst besproken in de betreffende adviescommissie. De commissie geeft dan over het onderwerp advies aan de gehele Verenigde Vergadering. Klik hier voor de data van deze openbare vergaderingen. 

Commissie Water

De commissie Water adviseert over beleid op het gebied van waterhuishouding en zuiveren van afvalwater, slibverwerking en afzet. Hierbij houden zij onder meer rekening met veranderende milieueisen en het klimaat, technische en technologische ontwikkelingen en maatschappelijke ontwikkelingen.

De commissie Water vergadert in 2020 op maandagmiddag 14.00 - 16.30 uur op:

27 januari 
9 maart 
20 april 
8 juni 
28 september
9 november

Commissie Waterkering, (Vaar)Wegen en Vergunningverlening (WWV)  

De commissie WWV adviseert over beleid op het gebied van het beheer van de waterkeringen, wegen en sluizen en de daarbij behorende gemalen en stuwen. Ook adviseert de commissie over de uitvoering van beheersplannen en over het verlenen van vergunningen.

Deze commissie vergadert in 2020 op dinsdagmiddag 14.00 - 16.30 uur op:

28 januari 
10 maart 
21 april 
9 juni 
29 september
10 november  

Commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving (MBH)

De commissie MBH adviseert over bestuurlijke en juridische zaken, samenvoegingen, verkiezingen en communicatie. Ook adviseert de commissie over algemene beleidszaken op financieel gebied (inclusief begroting en rekening) en handhaving.

Deze commissie vergadert in 2020 op woensdagmiddag 14.00 - 16.30 uur op:

29 januari 
11 maart, let op: aanvangsttijd om 13.00 uur
22 april 
10 juni 
30 september
11 november