De afgelopen weken is er gewerkt bij de Westplaat in Middelharnis. Er is gezorgd voor een betere waterkwaliteit en zoetwateraanvoer.

Het waterschap trok samen met de gemeente Goeree-Overflakkee op in dit project om de aanlevering van zoet water en de waterkwaliteit te verbeteren bij Westplaat in Middelharnis/Sommelsdijk. Zo zijn de sloten bij het oude gronddepot verdiept en verbreed en is er een duiker in die sloot vergroot. Hierdoor is de pomp beter in staat om zoet water naar de achtergelegen singels te pompen. 

Sloot Westplaat in Middelharnis

Smalle wegsloot

De wegsloot langs de dijk was te smal om voldoende water naar de woonwijk te krijgen, waardoor het tot nu toe moeilijk was om het peil en de kwaliteit van het water op orde te houden.

Op een later tijdstip zal de grond naast de nieuwe watergang bij de Sommelsdijkse Havendijk nog verdeeld worden over de locatie. Dit is mede afhankelijk van het weer, bijvoorbeeld een goede vorstperiode of lange tijd een droge periode. Hier is het nu te drassig voor.