De aanvoer van zoet water naar de singels in Rozenburg is hersteld. Evides Waterbedrijf heeft de persleiding volgens plan gerepareerd.

Inlaten van zoet water in singel

Donderdag 11 juli stopte de toevoer van zoet water vanwege een barst in de persleiding. Via deze leiding worden de singels op het eiland Rozenburg gevoed met water uit het Brielse Meer.

Waterschap en Evides hebben goed samengewerkt in het zoeken en vinden van alternatieven voor aanvoer van zoet water. De aanvoer vond tijdelijk plaats via tankwagens en de inzet van brandkranen. Hierdoor is o.a. het zuurstofgehalte in de singels op peil gebleven, wat goed is voor de vissen, waterdieren en -planten. Ook het waterpeil in de singels is hierdoor weer aangevuld. 

Meer informatie over de zoetwater aanvoer en het verloop.