Door een technische fout is bij het verzenden van de aanslagen voor de waterschapsbelastingenvan waterschap Hollandse Delta via Mijn Overheid per ongeluk de verkeerde afzender in de begeleidende tekst geplaatst.

Namelijk Sabewa Zeeland in plaats van SVHW. SVHW verstuurt namens verschillende gemeenten en het waterschap de belastingaanslagen. Ook staat het telefoonnummer van Sabewa Zeeland genoemd. Dit is niet correct. Het telefoonnummer van SVHW is: 0186 577200. Burgers krijgen een nieuw bericht over hun belastingaanslag krijgen via Mijn Overheid.