Binnenkort ontvangen inwoners en bedrijven in Zuid-Holland Zuid de aanslagen voor de waterschapsbelastingen van waterschap Hollandse Delta. Met het belastinggeld betaalt het waterschap het werk voor stevige dijken, schoon water, water in de stad en veilige wegen. Piet Kome, heemraad Financiën, licht toe: “Om alle werkzaamheden in 2020 uit te voeren, heft het waterschap belastingen. Maar, wij zetten ook eigen geld in en verkopen zaken die niet meer nodig zijn. Zo proberen wij de rekening zo laag mogelijk te houden voor iedereen. Desondanks toch een belastingverhoging.”