De aanleg van de beschermde vooroevers op een aantal locaties langs de Bernisse is gereed. Het was de eerste maatregel die uitgevoerd is voor het ontwikkelplan Bernisse. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door aannemer Van Aalsburg BV en zijn conform planning afgerond.

De beschermde vooroever op een aantal locaties in de Bernisse ligt net onder de waterlijn.

Een beschermde vooroever heeft een dubbelfunctie: natuuroever en oeverbescherming. Er wordt een palenrij geplaatst op afstand van de oever. Hierdoor ontstaat er een ondiepe vooroever, die een leefgebied biedt voor moerasvegetatie zoals lisdodde, riet, gele lis. De palenrij zorgt ook voor een bescherming tegen golfslag door wind en recreatievaart. We maken openingen in de palenrij, zodat vissen in het ondiepere gedeelte kunnen komen schuilen. Na afronding zal Staatsbosbeheer deze oeverbescherming gaan beheren namens het recreatieschap.

Ontwikkelplan Bernisse

De werkzaamheden zorgen voor beter water en een grotere diversiteit van waterplanten en waterdieren in de Bernisse. Het Ontwikkelplan Bernisse is vorig jaar in nauw overleg met inwoners, gemeente Nissewaard en natuurorganisaties samengesteld. 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Zuid-Holland en de Landschapstafel Voorne-Putten en maakt onderdeel uit van het Investeringsprogramma Voorne-Putten Verbeterd-Verbonden-Herondekt.

Lees hier het bericht over de start van de werkzaamheden.