De aanleg van de beschermde vooroevers op een aantal locaties langs de Bernisse is gereed. Het was de eerste maatregel die uitgevoerd is voor het ontwikkelplan Bernisse. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door aannemer Van Aalsburg BV en zijn conform planning afgerond.