Op woensdag 23 november 2022 komt het algemeen bestuur van het waterschap bijeen voor een besluitvormende vergadering. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2027; Vaststellen Peilbesluit Zoetwaterkanaal Noordrand Goeree-Overflakkee. 

BOB-vergaderen

Afgelopen jaar is de Verenigde Vergadering gestart met vergaderen volgens de BOB-structuur: eerst (niet openbaar) Beeldvormend overleg, daarna (openbaar) Oordeelsvormend overleg en tot slot de (openbare) Besluitvormende vergadering. Vorig jaar vonden de drie vergaderingen op dezelfde dag plaats; in 2022 houdt het algemeen bestuur de beeld- en besluitvormende vergaderingen een week later dan de oordeelsvormende vergadering.

De besluitvormende vergadering is openbaar. De vergadering start om 19.00 uur en vindt plaats in Het Schap aan de Handelsweg 110 in Ridderkerk. Deze vergadering draait om het nemen van formele besluiten. De oordeelsvormende vergadering, waarin het politieke debat centraal staat, vond een week eerder plaats.

Lees de stukken en bekijk de live uitzending van de vergaderingen van 23 november 2022.(externe link)

De vergadering is zowel online te volgen en achteraf terug te kijken, als fysiek bij te wonen.