Ieder jaar onderhouden boeren, burgers, buitenlui en andere grondeigenaren de sloten langs hun akker, weiland of perceel. Het waterschap moet controleren of dit onderhoud goed is uitgevoerd. Deze controle heet de schouw.

Op donderdag 1 december start de schouw van het maaionderhoud van oevers en slootkanten. Er moet dus voor 1 december gemaaid zijn.